Om

MARINDA


När min dotter Miranda var liten lekte hon en dag att hon kunde göra helt fantastiska saker-men då hette hon Marinda,och det var bara då hon hade dessa förmågor.


Då föreslog jag att hon kunde låna egenskaperna av Marinda och ge till Miranda.


'Det är lite av mitt knep,använd din föreställningsförmåga och hämta det du behöver-i dig själv!


Vill du byta eller bryta ett tillstånd-försätt dig själv i ett roat läge!

Jag lär dig teknikerna!


OM CATTIS OCH MARINDA

Jag är din inspiratör som får dig att skapa de förändringar du behöver göra hos dig själv, dina medarbetare, ditt företag eller organisation.


Jag hjälper dig med min kunskap om människor och grupper, min erfarenhet och engagemang!


Min vision är att vara med och bidra till en värld som fler vill och kan tillhöra.

Mitt  unika bidrag är att skapa och visa vägen, utmana, göra det möjligt för andra genom utveckling.

Min roll är att göra skillnad för dig,ditt företag eller din organisation -på ett personligare sätt.

 

Jag är utbildad Certifierad integrative coach(Coach2Coach) och inom NLP som är metoder som hjälper oss människor att bli det vi vill vara.

Jag är också auktoriserad dramapedagog och har gått 2 år på Dramatiska Institutets Högskola. Jag har också utbildat mig inom Non Violent Communikation.

Jag undervisar även i röst, tal, scenframställning och sång.

 

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling.

Som teaterregissör var jag ständigt nyfiken på vad som fick en karaktär att gå från ett läge till ett annat.

 

Du kommer kunna omvandla värderingar till aktivitet, visioner till verklighet, hinder till innovationer och risker till belöningar. Det handlar om hur du leder dig själv och andra och skapar ett klimat där andra människor, eller du själv, vänder utmanande möjligheter till anmärkningsvärda framgångar.

Vi ses!


Här kommer några citat från utvärderingar av mina  föreläsningar:


 


•        Klockrent!


•        Bra tempo, intressant och tankeväckande. Positivt, engagerande. God föreläsare.


•        Karismatisk och kunnig. Bra PP. Energisk och vältalig.


•        Värdefullt på så sätt att man kanske kan sätta på sig "genusglasögonen" mer.


•        Önskar mer konkret i hur man jobbar med det tillsammans med elever.


•        Tydlig och inspirerande. Bra med små diskussioner och att ta del av gruppens resonemang.


•        Så nära, så viktigt, så levande!


•        Riktigt riktigt bra. Hon var ett verkligt proffs och fick igång tankeverksamheten i hur jag fungerade  i mitt tankesätt!             


•        Fick mig att reflektera över min egen genusundervisning


•        Utmanade mina fördomar. Bra med diskussioner med en ny person.


•        Bra exempel, dock inte så mycket nytt. Men alltid bra att sätta sina metoder, sitt agerande under lupp.

          Viktigt att dela med sig till resten av kollegiet


•        Mycket intressant och värt att tänka på igen