MARINDA


Bli en mästare på digitala möten!

Vill du bli bättre på att skapa energi och engagemang i dina digitala möten?

Under 1,5 timmes föreläsning online får du enkla och konkreta verktyg i hur du får med alla på mötet!


Exempel på innehåll:

Hur du planerar och förbereder dig och deltagarna

Hur du skapar energi och delaktighet hos deltagarna

Hur du når ”genom rutan”

Hur du stämmer av att alla deltar (och inte gör annat…)

Tips på teknik du kan använda dig av.

Kontakta mig för att boka denna föreläsning

Utbildare - Föreläsare - Coach - Inspiratör