Kommunikation-roligt och svårt

Deltagare som reflekterar över vad de vill förbättra och hur de ska göra det.

Kommunikation-det roligaste och svåraste som finns.


"Vad andningen är för livet är vad kommunikationen är för relationen"

Kommunikation är en social process som vi alla har ett starkt behov av att den fungerar.Det innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra och är ett grundfundament i alla fungerande relationer och organisationer. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen oavsett privat eller kundperspektiv!

Fungerande kommunikation är en förutsättning för att vi ska må bra men många upplever att det är just det svåraste som finns att få till.

Varför är det så svårt? Och tänk vad fantastiskt det är när det fungerar och vi hamnar i ”flowtalk”.

Den här föreläsningen blandar humor med teori och praktik och fokuserar på vad vi behöver för att kunna kommunicera så vi gör oss förstådda men också att vi förstår andra.Och framförallt är det skönt att få skratta åt sina egna tillkortakommanden för att inte ta sig själv för på allt för stort allvar!

Du kommer få insikter om vilket tillstånd du behöver vara i för att kommunicera och lyssna som bäst, både till dig själv och din omgivning.