Coaching

Coaching

Att ta sig från ett läge till ett annat kan ibland vara en rejäl utmaning .Vi hamnar lätt i gamla mönster och gör som vi brukar. Då kan det vara helt rätt med coaching som innebär att du eller ditt företag får hjälp att ta sig från ett läge till ett önskat läge.

Vi hjälps åt att sortera i tankemönster, identifiera och komma förbi hinder samt att hitta energin till förändringen.


Vi arbetar med vad du/ni gör bra redan idag och fokuserar på framgångsfaktorer.

Praktiska övningar samt vägledande samtal.


Jag riktar mig till alla typer av organisationer men

ochså individuellt, t ex ryttare som kommer för coaching

till vår hästgård i Åkersberga.